Veel gestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen terug per specialisatie. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier.

 • wat kost een advocaat?
  Antwoord: : Dit is afhankelijk van de vraag naar de soort hulp die u nodig heeft: alleen advies, mediation of een procedure bij de rechtbank. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt u een eigen bijdrage en bij een
  procedure soms griffierecht en kosten van uittreksels. Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is het uurtarief € 195,00 + 21% BTW. In mediationzaken is het uurtarief € 105,00 per persoon + 21% BTW.

  Het is mogelijk om in onderling overleg op basis van uw individuele omstandigheden een afwijkend uurtarief of een vast tarief af te spreken, dit ter beoordeling van de behandelend advocaat.
 • Wat is een diagnosedocument, waarom moet ik dit van te voren aanvragen?
  Antwoord: Een diagnosedocument is een verwijzing van het Juridisch Loket omdat uw zaak het beste door een advocaat kan worden behandeld. Met een diagnosedocument krijgt u € 53,00 korting op de eigen bijdrage die u op grond van de gesubsidieerde rechtsbijstand moet betalen.
 • Waarom moet ik van te voren een verwijzing vragen bij het Juridisch Loket?
  Antwoord: Met een verwijzing van het Juridisch Loket krijgt u korting op de eigen bijdrage. U vraagt dit van te voren, zodat direct de gesubsidieerde rechtsbijstand kan worden aangevraagd en we eerder met de behandeling van uw vraag kunnen
  beginnen.
 • Waar kan ik (gratis) parkeren?
  Antwoord: Rond ons kantoor is parkeergelegenheid, waar vooraf betaald moet worden via uw bankpas. Op korte afstand is ook een parkeergarage (Passage). Op 5 – 10 minuten loopafstand kan gratis worden geparkeerd aan de NIeuwe Haven (Noordzijde) en langs de Burg. Knappertlaan.
 • Kan ik pinnen op uw kantoor?
  Antwoord: Nee, pinnen is helaas niet mogelijk en wij hebben niet veel geld in kas, dus als u contant wilt betalen dan graag zo veel mogelijk gepast. U ontvangt natuurlijk een betaalbewijs.
 • Waar kan ik het bankrekeningnummer vinden?
  Antwoord: Het bankrekeningnummer staat op de nota die u van ons ontvangt. 
  Het nummer is: NL10 INGB 0002 0572 10 (BIC: INGBNL2a).
 • Hoe lang blijft mijn dossier bewaard?
  Antwoord: Uw dossier blijft 7 jaar bewaard in ons archief. Als u stukken uit ons archief wilt opvragen moet u er rekening mee houden dat dit niet direct mogelijk is en dat hieraan kosten verbonden kunnen zijn.
 • Ik heb een geschil met mijn energieleverancier. Kunnen jullie helpen?
  Antwoord: Ja. Gesubsidieerde rechtshulp kan worden verkregen als het op geld waardeerbare belang € 500 of meer bedraagt. Voor de licht advies geldt dat het op geld waardeerbare belang € 250 of meer moet bedragen.
 • Ik heb een geschil met de belastingdienst? Kunnen jullie helpen?
  Antwoord: Ja, wij kunnen u bijstaan als het gaat om kwestie ter zake van de toeslagen. Gesubsidieerde rechtshulp kan worden verkregen als het op geld waardeerbare belang € 500 of meer bedraagt. Voor de licht advies geldt dat het op geld waardeerbare belang € 250 of meer moet bedragen.
 • Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?
  Antwoord: Dit is afhankelijk van de procedure die wordt gevoerd. Als men een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in laat dienen, zal de beslissing van de rechtbank er al na een aantal weken liggen. Als er een eenzijdig verzoek tot echtscheiding wordt ingediend en de andere partij voert verweer, dan kan een procedure maanden duren.
 • Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, ben ik dan gescheiden?
  Antwoord: Nee, u bent pas officieel gescheiden als de echtscheidingsbeschikking ingeschreven is bij de gemeente. De beschikking kan worden ingeschreven als beide partijen een zogenaamde akte van berusting hebben ondertekend. Dit is een verklaring waarin u aangeeft dat u niet in hoger beroep zult gaan tegen de echtscheiding. Als één van de partijen de akte niet ondertekend, kan de echtscheidingsbeschikking pas ingeschreven worden als de hoger beroepstermijn van drie maanden voorbij is en de rechtbank heeft gemeld dat er geen hoger beroep is ingesteld.
 • Ik heb mijn kind erkend. Heb ik dan ook automatisch het gezag?
  Antwoord: Nee, u heeft dan niet automatisch het gezag. Dit moet u samen met de moeder van het kind apart regelen bij de rechtbank. Dit kunt u doen door samen met de moeder van uw kind de aanvraagformulieren gezamenlijk gezag in te vullen en in te dienen bij de rechtbank. Dit kan ook digitaal via www.rechtspraak.nl. U moet dan beiden uw DiGiD bij de hand hebben.
 • Als de moeder niet samen het gezamenlijk ouderlijk gezag wil regelen, kan ik dan als vader van het kind dat ik heb erkend nog iets doen?
  Antwoord: U kunt dan een procedure aanhangig maken bij de rechtbank waarin u aan de rechtbank verzoekt u samen met de moeder te belasten met het ouderlijk gezag. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig.
 • Ik wil scheiden en wil mediation proberen. Maar wat als de mediation mislukt?
  Antwoord: Eén van u beiden moet dan via een advocaat een eenzijdig verzoek tot echtscheiding laten indienen. De andere partij kan dan ook via een advocaat in deze procedure verweer voeren waarna de rechtbank uiteindelijk de knopen doorhakt over de geschilpunten. U moet allebei naar een andere advocaat. U kunt niet op het kantoor blijven waar de mediation heeft plaatsgevonden.
 • Wat zijn de voordelen van mediation boven een eenzijdig verzoek tot echtscheiding?
  Antwoord: bij mediation probeert u samen met uw ex-partner tot afspraken te komen over alles wat er geregeld moet worden. Dit heeft tot gevolg dat u zelf samen met uw ex-partner de regie houdt en u kunt afspraken maken die het beste bij u samen passen. Bij eenzijdige verzoeken zal uiteindelijk de rechter beslissingen nemen over de geschilpunten waaruit partijen niet komen. Soms zijn dit beslissingen die beide partijen of één van de partijen niet fijn of rechtvaardig vinden.
 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mij een beëindigingsovereenkomst aanbiedt?
  Antwoord: Wij kunnen samen met u kijken of dit in uw situatie aanvaardbaar is, hoe u uw recht op een uitkering kunt behouden en welke voorwaarden nog meer wenselijk zijn.
 • Wat moet ik doen als ik op staande voet ben ontslagen?
  Antwoord: Direct schriftelijk protesteren en in de brief aanbieden dat u nog steeds beschikbaar bent om uw werk uit te voeren. Maak daarna een afspraak bij ons kantoor.
 • Mijn werkgever betaalt geen loon, wat moet ik doen?
  Antwoord: U kunt eerst zelf een aangetekende brief sturen, waarin u hem sommeert om binnen 5 dagen het loon alsnog te betalen. Helpt dat niet maak dan een afspraak bij ons kantoor.
 • Wat kan ik doen als de uitkeringsinstantie maar geen beslissing neemt op mijn aanvraag?
  Antwoord: Er gelden wettelijke termijnen waarbinnen een beslissing moet worden genomen. Bij overschrijding kunt u navragen waarom en eventueel juridische bijstand inroepen.
 • Wanneer begint de bezwaar/beroepstermijn?
  Antwoord: Deze begint vanaf de dag van verzending van de beslissing en is dan 6 weken. Wacht nooit tot de laatste dag om bezwaar of beroep in te stellen.
 • Is een advocaat nodig voor een bezwaar?
  Antwoord: Nee, u mag het ook zelf doen of iemand anders machtigen om namens u op te treden. Maar een advocaat heeft kennis van zaken en kan uw bezwaren goed verwoorden. Voor de hulp van een advocaat moet u wel (een eigen bijdrage) betalen.
 • Ik heb een huurachterstand, mag ik worden ontruimd?
  Antwoord: Niet elke huurachterstand zal tot een ontruiming kunnen leiden. In de regel vindt de rechter dat een huurachterstand van drie maanden of meer een ontruiming rechtvaardigt. Maar er kunnen bijzondere omstandigheden zijn dat er dan toch niet ontruimd mag worden. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
 • Kan een advocaat mij helpen bij het aanvragen van een verblijfsvergunning?
  Antwoord: Ja, wij kunnen u daarbij begeleiden en advies geven. In deze fase wordt zoals al eerder gesteld, (bijna) noot gesubsidieerde rechtsbijstand toegekend. Als u in de aanvraagfase een van onze advocaten inschakelt, zal zij haar werkzaamheden dus bij u in rekening brengen op basis van ons regulier uurtarief.
 • De IND beslist maar niet op mijn aanvraag of bezwaar. Wat kan ik doen?
  Antwoord: Eerst moet worden uitgezocht of de wettelijke beslistermijn is verstreken. Als dat het geval is kan het indienen van een klacht uitkomst bieden. Op de website van de IND (www.ind.nl) treft u een klachtenformulier aan.

  Ook kan de IND in gebreke worden gesteld. Ook daarvoor is een formulier te vinden op de site van de IND.

  Tenslotte kunt u ons raadplegen om te onderzoeken of een procedure gevoerd kan worden om de IND te dwingen eindelijk te gaan beslissen.
 • Ik verblijf in Nederland illegaal maar ik heb een Nederlands kind. Kan ik omdat ik een Nederlands kind heb een verblijfsvergunning krijgen?
  Antwoord: In sommige gevallen kan een ouder - als een kind anders gedwongen wordt het grondgebied van de EU te verlaten- , een verblijfsrecht in Nederland krijgen. Dit is gebaseerd op het arrest Zambrano van het Europese Hof maar de IND stelt wel erg strenge voorwaarden om aan dit verblijfsrecht te kunnen komen. Als u bijvoorbeeld een alleenstaande moeder bent van een Nederlands kind en de vader woont ook in Nederland, vindt de IND dat het kind niet gedwongen wordt de EU te verlaten omdat het kind naar de vader kan. Dit wordt zelfs tegengeworpen als het kind geen contact heeft met de vader. Hoe de IND het Zambrano arrest uitlegt , daar is zeker nog niet het laatste woord over gezegd. Denkt u dat u mogelijk voor een verblijfsrecht in aanmerking komt omdat u een Nederlands kind heeft, kunt u contact met ons opnemen voor advies.