De regelgeving van vreemdelingenrecht, ook wel migratierecht, verandert voortdurend. De procedures van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn ingewikkeld en ondoorzichtig.

Aanvragen voor verblijfsvergunningen en aanvragen gezinshereniging worden vaak afgewezen omdat volgens de IND men niet aan de voorwaarden voldoet. Bij een afwijzende beslissing kan één van onze advocaten namens u een bezwaarschrift indienen bij de IND.

Maak tijdig bezwaar

Belangrijk is dat er binnen de genoemde bezwaartermijn die op de beslissing staat, meestal vier weken, bezwaar wordt gemaakt. Wordt het bezwaar te laat ingediend, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaar ongegrond wordt verklaard zonder dat er naar de inhoud van de zaak wordt gekeken alleen maar omdat het bezwaar te laat was.

Het is dus van belang dat u, nadat u een negatieve beslissing heeft ontvangen, tijdig contact met ons opneemt. Als het bezwaarschrift ongegrond is verklaard, kunnen wij nog beroep instellen bij de rechtbank en daarna mogelijk in hoger beroep bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Ook hierin kunnen wij u bijstaan.

De aanvragen voor een verblijfsvergunning / gezinshereniging zijn lastig en ingewikkeld. Vaak wordt ons gevraagd te helpen met de aanvraag. Hiervoor wordt echter geen gesubsidieerde rechtshulp gegeven omdat men vindt dat u deze aanvragen zelf kunt indienen. Wilt u toch hulp hebben bij een aanvraag? Dan kan dit tegen ons uurtarief.

Naast problemen met uw verblijfsvergunning of aanvraag gezinshereniging, kunt u ook te maken krijgen met andere juridische problemen. Bijvoorbeeld dat u niet mag werken of uw uitkering wordt gestopt. Of u heeft geen recht op toeslagen bijvoorbeeld omdat in uw gezin iemand woont die geen verblijfsvergunning heeft. Voor juridische ondersteuning op velerlei gebieden van het vreemdelingenrecht kunt u bij ons terecht.

U kunt ons inschakelen voor de volgende zaken:

Zie ook:
www.ind.nl
www.overheid.nl