Er zijn veel regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Daarnaast veranderen Sociale Zekerheidswetten met de regelmaat van de klok. Heeft u moeite met het vinden van de juiste weg in de wirwar van regels en wetten? Onze deskundige advocaten staan u graag bij op het gebied van het Sociale Zekerheidsrecht.

Gedreven vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid helpen wij u bij een weigering van een aanvraag of de oplegging van een bestuurlijke boete. Ook bij een verlaging, intrekking of terugvordering van een uitkering staan wij u graag bij.

Welke beslissingen vallen onder sociale zekerheid

Onder sociale zekerheid vallen beslissingen op grond van:

Wanneer beslissingen uitblijven

Bij overschrijding van de beslistermijn kunt u juridische bijstand inroepen. Er gelden immers wettelijke termijnen waarbinnen een beslissing moet worden genomen. Deze is meestal acht weken en verlenging is mogelijk als uw aanvraag niet compleet is.

Bent u het niet eens met de beslissing?

In elke beslissing op een aanvraag staat ook wat u moet doen als u het niet eens bent met de beslissing. U kunt alleen bezwaar maken binnen een bepaalde termijn. Deze begint vanaf de dag van verzending van de beslissing en is dan 6 weken. Wacht nooit tot de laatste dag om bezwaar of beroep in te stellen.

Is een advocaat nodig voor een bezwaar?

Nee, u mag het ook zelf doen of iemand anders machtigen om namens u op te treden. Maar een advocaat sociale zekerheid heeft kennis van zaken en kan uw bezwaren goed verwoorden. Voor de hulp van een advocaat moet u wel (een eigen bijdrage) betalen.

Heeft u deskundige hulp nodig? Neem dan binnen de bezwaartermijn contact met ons op. Dit geldt voor alle beslissingen over uitkeringen. Eén dag te laat en het bezwaar of beroep wordt niet meer behandeld.

“Als u zelf alvast bezwaar of beroep instelt, maak dan een kopie van uw brief en zorg voor een bewijs van tijdige verzending.”

Maak vandaag nog een afspraak met ons voor een gratis half uur kennismakingsgesprek. Dan bespreken we in het kort uw mogelijkheden op het gebied van sociale zekerheid.