“Ook u heeft recht op een goed geregelde huisvesting.”

Huurrecht kent vele regels

Huurrecht kent vele regels die in de wet zijn opgenomen om huurders en verhuurders te beschermen. Zo kan een verhuurder niet zomaar de huurovereenkomst beëindigen. Hij mag u als huurder niet eenvoudigweg uit de woning zetten of u ineens confronteren met een enorme huurverhoging. Daarnaast zijn er regels die bepalen dat de huurwoning goed wordt onderhouden en dat er kan worden opgetreden tegen overlast van bijvoorbeeld buren.

Ook een verhuurder kan in conflict raken met een huurder wanneer de huurder niet wil vertrekken nadat de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is beëindigd of dat u de woning nodig heeft voor eigen gebruik.

Wij kunnen u helpen bij situaties als:

Zie ook: www.huurcommissie.nl