Erfrecht

Erfrecht omvat vele vraagstukken. Na het overlijden van een familielid of dierbare moet er veel geregeld worden. Vaak breekt dan een emotionele en drukke periode aan. Vele praktische vragen komen op zoals: wie regelt de begrafenis, zijn er begrafenisverzekeringen die de kosten dekken? Wie moet de rekeningen betalen en mag dat wel? Heb ik een advocaat of een notaris nodig en waarom? Wat moet ik doen als de overledene veel schulden heeft nagelaten?

Ook moet er worden nagegaan of er een testament of een executeur is benoemd is en hoe de nalatenschap, de erfenis, moet worden afgewikkeld en verdeeld.

Minnelijke regeling

Het is prettig als de afspraken en regelingen met betrekking tot de nalatenschap in goed overleg en samen met alle erfgenamen tot stand kunnen komen. Dan is begeleiding door een ervaren mediator die bovendien bekend is met het erfrecht een goede keuze. Op ons advocatenkantoor is mevrouw Habets de mediator voor dit soort zaken.

Gerechtelijke procedure
Helaas liggen de verhoudingen niet altijd zodanig dat een minnelijke regeling mogelijk is. De afwikkeling van de nalatenschap kan ook een bron van conflict zijn. Conflicten kunnen zich voordoen als er geen informatie wordt verstrekt of als er niet wordt meegewerkt aan de verdeling.

Ook kunnen er vragen leven over de legitieme portie en legaten en de uitvoering van testamenten. Dan is het inwinnen van advies bij een deskundige raadzaam. Mevrouw Habets kan natuurlijk ook een procedure bij de rechtbank voeren als dat nodig is. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Bel gerust voor een gratis kennismakingsgesprek. Wij zetten graag alle mogelijkheden op het gebied van erfrecht voor u op een rij.