Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat  over de totstandkoming van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie;       

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht. Dit is één van de kantoorgenoten van de advocaat waarover wordt geklaagd.

Artikel 2 toepassingsgebied

Artikel 3 informatie bij aanvang dienstverlening

Artikel 5 interne klachtenprocedure

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling